which meaning in marathi | which मिनिंग इन मराठी

नमस्कार मित्रानो, आज आपण which meaning in marathi या लेखात which चा मराठी अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सोबत which meaning in marathi या लेखातून which या शब्दाचा वापर कोठे आणि कोणत्या वाक्यात होतो ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

Table

which meaning in marathi :

A) which – adjective

कोणते एक किंवा गटाचे : कोणते विशिष्ट किंवा कोणते काय दाखवले जात आहे, हे सूचित केले आहे किंवा नमूद केले आहे हे दर्शविण्यासाठी which – adjective या शब्दाचा वापर इंग्रजी वाक्यात केला जातो. त्याची उदाहरणे खालील प्रमाणे.

which – adjective exm :

१) कोणत्या लोकांनी पैसे दिले आहे आणि कोणत्या लोकांनी दिले नाही हे फक्त त्यांना माहीत आहे.

Only they know which people have paid and which have not.

२) मी कोणत ड्रेस घालावा, लाल की पिवळा?

Which dress should I wear, red or yellow?

३) बस स्टेन्ड जवळून कोणत्या बाजूला जावे म्हणजे आम्ही थेट खरेदी करू शकू?

Which way should we go near the bus stand so that we can shop directly?

४) तुम्हाला कोणता खेळ जास्त आवडतो तो निवडा ?

Choose which game do you like the most?

B) which – pronoun exm :

1) समूहातील एक किंवा कोणते, काय दाखवले जात आहे, सूचित केले आहे किंवा नमूद केले आहे हे सूचित करण्यासाठी किंवा विचारण्यासाठी which – pronoun म्हणून वापरले जाते. त्याची खाली काही उदाहरणे दिली आहेत.

which – pronoun exm:

अ) ते एकतर फुटबाल किंवा बेसबॉल चे स्टेडियम आहेत, ते मला माहित नाही.

It’s either a football or baseball stadium, I don’t know which.

ब) दोनपैकी कोणता घर घ्यायचा ते ठरवता येत नव्हते.

Could not decide which of the two houses to buy.

क) त्यापैकी कोणत्या बिल्डींग मध्ये तुम्ही राहता?

Which of these buildings do you live in?

ड) तुमच्यापैकी कोणाला खोली हवी आहे आणि कोणाला फ्लॅट हवा आहे?

Which of you wants a room and Which wants a flat?

2) अ) आधीच नमूद केलेल्या एखाद्या गोष्टीबद्दल अतिरिक्त विधान सादर करण्यासाठी Which वापरले जाते.

१) ती रग्बी खेळते, जो क्रिकेटसारखाच खेळ आहे.

She plays rugby, which is a sport similar to cricket.

२) आम्ही गेल्या महिन्यात खरेदी केलेल्या आमच्या नवीन बसमध्ये पाच लोक बसतात.

Our new bus, which we bought last month, seats five people.

ब) आधीपासून नमूद केलेल्या एखाद्या गोष्टीचा पुन्हा संदर्भ देण्यासाठी प्रीपोजिशन नंतर Which वापरले जाते.

१) अनेक लोक ज्या गुणांसाठी त्यांचे कौतुक करतात ते त्यांनी पुन्हा दाखवून दिले.

He again demonstrated the qualities for which he is admired by so many people.

२) हे प्रदर्शन तीन महिने येथे पहायला मिळते, त्यानंतर ते दुसऱ्या शहरात जाते.

The exhibition runs here for three months, after which it moves to another city.

क) ज्या वेळेस शब्दांच्या समूहाचा परिचय करून देण्यासाठी which is which वापरला जातो तेंव्हा तो विशिष्ट स्थान किंवा वस्तूसाठी संज्ञाचा अर्थ मर्यादित करतो. ज्यासाठी पुढील अभ्यास आवश्यक आहे.

तुम्ही समूहातील प्रत्येक सदस्याच्या ओळखीबद्दल अनिश्चित आहात असे असेल तर.

१) दोन व्यक्तींचा आवाज सारखाच आहे, त्यामुळे कोणता हे लक्षात ठेवणे कठीण आहे.

The two individuals sound alike, so it’s hard to remember which is which.

२) दोन मुली एकसारख्या दिसत आहेत, त्यामुळे कोणती हे लक्षात ठेवणे कठीण आहे.

The two girl looking alike, so it’s hard to remember which is which.

मित्रानो, आपणास which meaning in marathi या लेखात which या शब्दाचे मिनिग चांगल्या प्रकारे समजले असेल. तर आपणास which meaning in marathi हा लेख कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा. धन्यवाद…

आपण हे पण वाचू शकता…

१) How are you meaning in Marathi.

२) English sentence meaning in marathi.

Leave a Comment