English sentence meaning in marathi | English to Marathi sentence translation | Marathi sentence meaning in English

नमस्कार मित्रानो, आज आपण English sentence meaning in marathi या लेखातून मी आपणासाठी दररोज वापरण्यात येणारी इंग्रजी वाक्ये घेऊन आलो आहे. हि वाक्य तुमी तुमच्या दैनंदिन जीवनात किंवा शाळेत वापरू शकतात. ज्याचा उपयोग तुम्हाला तुमची इंग्रजी बोलण्यासाठी तसेच अभ्यासात होऊ शकतो. हि वाक्य पाहिजे त्या पेक्षा कमी आहेत परंतु त्याचा फायदा तुम्हाला नक्की होईल याची मी खात्री देतो.

आपणास विनंती आहे कि आपण याचा सराव दररोज केला पाहिजे. तर चला तर बघू कि (English sentence meaning in marathi) मराठी वाक्य तेही इंग्रजी मध्ये.

English sentence meaning in marathi – English to marathi sentence translation

दररोज च्या वापरातील इंग्रजी वाक्ये:

लवकर ये = come early

मला माफ करा = I’m sorry

शुभ प्रभात = good morning

तुमचा दिवस शुभ जावो सर = Have a nice day sir

तो अजूनही बरा नाही = He is still not well

चांगले केले असेच चालू राहू दे = Well done keep it up

मी तुला नंतर कॉल करतो = I call you later

मी तुला लवकरच पकडेल = I will catch you soon

कृपया मला तुमचा हात द्या = Please give me your hand

माझ्या नजरे समोरून निघून जा = Get out of my sight

मला काहीच समजले नाही = I didn’t understand anything

तुला काय म्हणायचे आहे= what do you mean

काय बोलताय तुमी = what are you talking about

मला आज थकवा जाणवत आहे = I feel tired today

तुमचा कोणताही व्यवसाय नाही = You have no business

मला काहीच माहीत नाही = I don’t know anything

आम्ही दोघे एकमेकांना पसंत करतो = We both like each other

तुझ्याशी नंतर बोलू का = talk to you later

खूप खूप धन्यवाद = Thank you very much

तुमची समस्या काय आहे = what is your problem

मी तुला काही विचारू का = can i ask you something

ती आपली भेट छान होती = It was a nice visit

तू कसा आहेस = how are you

काय चाललंय = what’s going on

तुमच्या आवडी-निवडी काय आहेत = What are your favorites

गैरसोयीबद्दल क्षमस्व = Sorry for the inconvenience

मी तुमच्यासाठी काय करू शकतो = what can i do for you

कृपया मला मदत कराल का = Can you please help me?

हा विनोद नाही = This is not a joke

थट्टा करणे थांबवा = Stop mocking

इथे काय चाललंय = what is going on here

सर्व काही ठीक आहे = Everything is fine

तुला माझा मुद्दा समजला का = Do you understand my point

तुला माझ्याकडून काय हवे आहे = what do you want from me

तुमचे वय किती आहे = how old are you

तुमचे ऑफिस कुठे आहे = Where is your office

शाळेत जाण्यासाठी तयार व्हा = Get ready to go to school

मी माझ्या पातळीवर सर्वोत्तम प्रयत्न करेन = I will try my level best

तुम्ही आमच्यात सामील आहात का = Are you joining us

तुम्हाला भेटून मला खूप आनंद झाला = I am very glad to meet you

तू माझी जबाबदारी आहेस = You are my responsibility

English sentence meaning in marathi – English to marathi sentence translation

हे योग्य नाही = This is not correct

मी पुन्हा येईन = I will come again

कृपया बसा = Please sit down

मी येतोच आहे = I’m coming

तुला काय पाहिजे = what do you want

हा माझा आनंद आहे = This is my pleasure

कृपया काहीतरी बोल = Please say something

सल्ल्याबद्दल धन्यवाद = Thanks for the advice

तुमचा दिवस शुभ जावो = Have a great day

कधी पोहोचणार = When will it arrive

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा = Happy Birthday

तुम्हाला भेटून आनंद झाला = Nice to meet you

तुम्ही इंग्रजी बोलता का = do you speak englis

सर्व काही ठीक आहे का = is everything ok

आज तुम्ही काय करत आहात = what are you doing today

पुढच्या वेळी भेटू अशी आशा आहे = Hope to see you next time

आम्हाला आमंत्रित केल्याबद्दल धन्यवाद = Thank you for inviting us

तुला शाळेला यायला उशीर होतोय = You are late for school

माझी शाळेची बस चुकली = I missed my school bus

तुमचा वर्ग शिक्षक कोण आहे = Who is your class teacher

कृपया बोर्ड साफ करा = Please clear the board

English sentence meaning in marathi – English to marathi sentence translation

मी ते बनवले = I made it

रडणे थांबव = stop crying

मला माफ करा = I’m sorry

मी याचं कौतुक करतो = I appreciate it

मी पुस्तके वाचतो = I read books

चला साजरा करूया = Let’s celebrate

व्यत्यय आणू नका = Do not interrupt

जपून चालवा = Drive carefully

तुला उशीर का झाला = why are you late

तुझ्याशी बोलून छान वाटलं = Nice to talk to you

आम्ही रोज स्वयंपाक करतो = We cook everyday

तुमचा दिवस चांगला जावो = Have a nice day

तुमचे हस्ताक्षर सुधारा = Improve your handwriting

तू मला फसवत आहेस का = are you fooling me

तू मला फसवत आहेस = you are deceiving me

मुलींना राहायचे नाही = Girls don’t want to stay

मुलींना राहायचे नाही का = Don’t girls want to stay

तो दुपारी झोपतो = He sleeps in the afternoon

मी माझा गृहपाठ पूर्ण केला = I finished my homework

सूर्य पूर्वेकडून उगवतो = The sun rises from the east

गर्दीतून सावकाश जा = Go slowly through the crowd

वाक्य काळजीपूर्वक वाचा = Read the sentences carefully

तुम्ही माझ्याशी सहमत आहात का = do you agree with me

हा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करा = Try to open this door

मी तुम्हाला कशी मदत करू शकते = How can I help you

मला काही कळायचे नाही = I don’t want to know anything

तुझा आवडता विषय कोणता आहे = What is your favorite subject

तुमचे आवडते शिक्षक कोणते आहे = Who is your favorite teacher

English sentence meaning in marathi – English to marathi sentence translation

तुमचा संपर्क क्रमांक काय आहे = What is your contact number

तुम्हाला सर्वात जास्त काय आवडते = What do you like the most

तुला माहित आहे का, मी काय म्हणतोय = Do you know what I’m saying

ही तुमची अद्ययावत आवृत्ती आहे = This is your updated version

ती सकाळी लवकर उठते = She wakes up early in the morning

मला व्हिडिओ गेम्स खेळायला आवडतात = I like to play video games

मला तुला झालेल्या नुकसानी बद्दल वाईट वाटते = I am sorry for your loss

तुम्ही मला काही पैसे देऊ शकाल का = Can you pay me some money

तुम्ही माझ्या गोष्टींपासून दूर राहू शकता का = Can you stay away from my stuff

मी तुम्हाला सुखी वैवाहिक जीवनासाठी शुभेच्छा देतो = I wish you a happy married life

मला तुमची उत्तरपत्रिका दाखवू शकाल का = Can you show me your answer sheet

रोजचा व्यायाम तुम्हाला तंदुरुस्त आणि निरोगी बनवतो = Daily exercise makes you fit and healthy

English sentence meaning in marathi – English to marathi sentence translation

नमस्कार काका = Hello uncle

ते ठीक आहे = That’s fine

थट्टा थांबवा = Stop mocking

मला माफ करा = I’m sorry

अजून काही = Something else

शुभ प्रभात = Good morning

तू कसा आहेस = how are you

काय चाललंय = what’s going on

मी मार्गावर आहे = I’m on my way

ते खूप आहे = That’s a lot

जशी तुमची मर्जी = As you like

सावकाश चला = walk slowly

कृपया गप्प बसा = Please shut up

काय कल्पना आहे = What an idea

नाही बिलकुल नाही = No not at all

बाय, पुन्हा भेटू = Bye, see you again

देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल = God bless you

काही फरक पडत नाही = It doesn’t matter

सर्व काही ठीक आहे = Everything is fine

काय करत आहात = what are you doing

हा माझा आनंद आहे = This is my pleasure

तुम्हाला भेटून आनंद झाला = Nice to meet you

तुम्ही इंग्रजी बोलता का = do you speak english

या सन्मानाबद्दल धन्यवाद = Thank you for this honor

तू तुझे कामात लक्ष्य घाल = You aim at your work

बोलण्याआधी विचार कर = Think before you speak

असं म्हणायची हिम्मत कशी झाली = How dare you say that

तुम्ही कृपा करून त्याची पुनरावृत्ती करू शकता का = Could you please repeat that

English sentence meaning in marathi – English to marathi sentence translation

मी आजारी आहे = i am sick

मी माफी मागतो = I apologize

मला कळत नाही = i don’t know

एक हृदय आहे = There is a heart

मला एकटे सोडा = leave me alone

देव तुमचे कल्याण करो = God bless you

मी फक्त ते बनवले = I just made it up

ते माझे मित्र आहेत = They are my friends

वडील कुठे आहेत = where is the father

काय करत आहात = what are you doing

मी कार्यालयात आहे = I am in the office

तुमची बस चुकली का = Did you miss your bus

मला अजून पैसे हवे आहेत = I need more money

इतके बालिश होऊ नका = Don’t be so childish

ती माझी चुलत बहीण नाही = She is not my cousin

मला सर्व काही आठवते = I remember everything

माझी शाळेची बस चुकली = I missed my school bus

आज खूप गरम आहे. आहे ना = It’s very hot today. isn’t it

माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे आई = I love you so much mom

मी खेळाच्या मैदानात जात आहे = I’m going to the playground

मी सकाळी लवकर उठेन = I will wake up early in the morning

मला व्हिडिओ गेम्स खेळायला आवडतात = I like to play video games

तुम्ही मला एक ग्लास पाणी आणू शकता का = can you get me a glass of water

तो जे काही बोलतो ते खरे नाही = Everything he says is not true

वाक्य काळजीपूर्वक वाचा = Read the sentences carefully

ते तुमच्यावर खूप दयाळू आहे = That is very kind of you

तो तुमचा कोणताही व्यवसाय नाही = You have no business

मी तुझी क्षमा मागतो = I ask for your forgiveness

त्याच्या शब्दाला वजन आहे = His word carries weight

कृपया हळू बोलाल का = Would you please speak slowly

English sentence meaning in marathi – English to marathi sentence translation

आज तुम्ही काय करत आहात = what are you doing today

हे तुमच्याबद्दल खूप विचारशील आहे = That’s very considerate of you

उद्या तापमान खाली येईल = The temperature will drop tomorrow

प्रवस सुखाचा होवो = Have a happy journey

तुम्ही मला समजता का = do you understand me

तू माझी जबाबदारी आहेस = You are my responsibility

मी शहराच्या मध्यभागी कसे जाऊ शकतो = How can I get to the city center

काय मूर्खपणा = What nonsense

त्याला अनुनासिक उच्चार आहे = It has nasal pronunciation

मी तुला काही विचारू का = can i ask you something

मी सध्या व्यस्त आहे = I am busy right now

त्या ठिकाणची माती सुपीक आहे = The soil of that place is fertile

तुमचा आवडता शिक्षक कोण आहे = Who is your favorite teacher

तुमचे वय किती आहे = how old are you

लवकर कर! अन्यथा, तुम्ही ट्रेन चुकवाल = Hurry up! Otherwise, you will miss the train

दररोज बोलली जाणारी इंग्रजी वाक्ये = Daily Spoken English Phrases

तुम्हाला काय हवे आहे = what do you want

कृपया हा पत्ता लिहा = Please write this address

नाही, मला नको आहे = No, I don’t want to

ही एक विचित्र गोष्ट आहे = This is a strange thing

मी शहरात कसे जाऊ शकतो = How can I get to the city

माझ्यावर एक उपकार करा = do me a favor

मला खूप गरम चहा आवडतो = I like very hot tea

सर्व काही ठीक आहे का = is everything ok

तुम्ही आवाज वाढवू शकता का = Can you turn up the volume

तुला काय वाटत = what do you think

तुम्ही कशात यशस्वी झालात = What did you succeed in

गैरसोयीबद्दल क्षमस्व = Sorry for the inconvenience

तुमचे नाव यादीत आहे = Your name is on the list

किमान नाही = Not at least

काय चाललंय = what’s going on

याचे फायदे अनेक आहेत = The benefits of this are many

एक सुंदर दिवस, नाही का = A beautiful day, isn’t it

तुमचे ऑफिस कुठे आहे = Where is your office

तुम्ही खूप वेगाने गाडी चालवत आहात = You are driving too fast

तुमचा वीकेंड चांगला जावो = Have a great weekend

मला लांबलचक बोलणे आवडत नाही = I don’t like long talks

मी माझा गृहपाठ पूर्ण केला आहे = I have finished my homework

तो खोटं बोलतो = He lies

तुमचा वर्ग शिक्षक कोण आहे = Who is your class teacher

कृपया मी बाहेर जाऊ का = may i go out please

तुम्ही मला पेन देऊ शकता का = can you give me a pen

English sentence meaning in marathi – English to marathi sentence translation

मी आत येऊ का सर = may i come in sir

दुपारच्या जेवणानंतर आपण लायब्ररीत जाऊ = After lunch we will go to the library

शुभ संध्याकाळ शिक्षक = Good evening teacher

मी शौचालयात जाऊ शकतो का = Can I go to the toilet

क्षमस्व, उशीर झाल्याबद्दल = Sorry for the delay

तुमचा वर्ग शिक्षक कोण आहे = Who is your class teacher

तुम्ही त्याच्याशी व्यवहार करू शकणार नाही = You will not be able to deal with it

तुला माझा मुद्दा समजला का = Do you understand my point

मला खूप काही बोलायचे आहे = I have a lot to say

कृपया लवकरात लवकर या = Please come as soon as possible

मला माफ करा, मी ऐकले नाही = I’m sorry, I didn’t hear

तुमच्याकडे स्टेपलर आहे का = Do you have a stapler

मला कळत नाही = i don’t know

सर्वांना सुप्रभात = Good morning everyone

तुमची पुस्तके दूर ठेवा = Put your books away

पुढील अध्याय तयार करा = Create the next chapter

तुला उशीर का झाला = why are you late

खोटे बोलत आहेस = are you lying

त्याचा गैरवापर करू नका = Don’t abuse it

कृपया पेन्सिल धारदार करा = Please sharpen the pencil

तुमचे शिक्षक कोण आहेत = Who is your teacher

तुझ्याशी नंतर बोलू = Talk to you later

मी माझ्या पातळीवर सर्वोत्तम प्रयत्न करेन = I will try my level best

मी तुमच्या मतांशी सहमत नाही = I don’t agree with your views

शाब्बास! असच चालू राहू दे = Well done! Let it continue

अजून काही = Anything else

असा आवाज करणे बंद करा = Stop sounding like that

काळजीपूर्वक चाला = walk carefully

गर्दीतून सावकाश जा = Go slowly through the crowd

तुला कसे वाटत आहे = how are you feeling

मी या बाबतीत खूप कडक आहे = I am very strict about this

मी सध्या व्यस्त आहे = I am busy right now

तुझा आवडता विषय कोणता आहे = What is your favorite subject

माझे सगळे गणित चुकले = I got all my maths wrong

त्याने सामन्यात एक गोल केला = He scored one goal in the match

व्यत्यय आणू नका = Do not interrupt

काय होऊ शकते = What can happen

जा आणि खेळ = Go and play

माझे ऐक = listen to me

काय चालू आहे = what is going on

तुझे केस विंचर = comb your hair

मजा करा = have fun

उठ = get up

पुढे जा = move on

ठीक आहे = ok

आणा = bring

जागे व्हा = wake up

मला विचार = think me

मी सहमत आहे = I agree

पुन्हा प्रयत्न करा = Try again

म्हणून मी करतो = so i do

घाबरू नका = don’t be afraid

दिवे बंद करा = Turn off the lights

लाईट चालू कर = Turn on the light

पुढच्या वेळी भेटू = See you next time

मला भूक लागली आहे = i am hungry

मोठ्यांचा आदर करा = Respect elders

तुम्ही खाली पडू शकता = You can fall down

तुमच्याकडे काही गृहपाठ आहे का = Do you have any homework

मित्रानो, आज आपण English sentence meaning in marathi या लेखात इंग्रजी वाक्य मराठी मध्ये कसे तयार होतात ते बघण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपणास हा लेख कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा.

आपण हे पण वाचू शकता…

१) हाऊ आर यु मिनिग इन मराठी.

२) How are you meaning in Marathi.

Leave a Comment