2 to 30 table in Marathi | 11 to 21 table in Marathi | 21 to 30 table

टेबल्स चे महत्त्व – 2 to 30 table

दैनंदिन गणित सुलभ करण्यासाठी सारण्या लक्षात ठेवणे फार महत्वाचे आहे. आपल्या कनिष्ठ वर्गात आपण अंकांशी परिचित होताच कारण आपल्याला सारण्या शिकवल्या जातात.

1 ते 10 पर्यंतच्या टेबल्स सामान्यतः प्रत्येकाचे लक्षात असतात. परंतु स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जिभेच्या टोकावर 2 ते 30 पर्यंत टेबल लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. गणित परिपूर्ण करण्यासाठी पहिली पायरी म्हणजे 2 ते 30 पर्यंत टेबल लक्षात ठेवणे.

टेबल शिकण्याच्या मुख्य फायद्यांपैकी एक म्हणजे, गणनासाठी लागणारा वेळ कमी करते. हे समस्यां सोडवतानी वेळ आणि अचूकतेस मदत करते.

तर चला मग आपण टेबल्स बघू.

2 to 10 table

Table of 2

2x1=2
2x2=4
2x3=6
2x4=8
2x5=10
2x6=12
2x7=14
2x8=16
2x9=18
2x10=20
2 to 30 table

Table of 3

3x1=3
3x2=6
3x3=9
3x4=12
3x5=15
3x6=18
3x7=21
3x8=24
3x9=27
3x10=30
2 to 30 table

Table of 4

4x1=4
4x2=8
4x3=
12
4x4=16
4x5=20
4x6=24
4x7=28
4x8=32
4x9=36
4x10=40
2 to 30 table

Table of 5

5x1=5
5x2=10
5x3=15
5x4=20
5x5=25
5x6=30
5x7=35
5x8=40
5x9=45
5x10=50
2 to 30 table

Table of 6

6x1=6
6x2=12
6x3=18
6x4=24
6x5=30
6x6=36
6x7=42
6x8=48
6x9=54
6x10=60
2 to 30 table

Table of 7

7x1=7
7x2=14
7x3=21
7x4=28
7x5=35
7x6=42
7x7=49
7x8=56
7x9=63
7x10=70
2 to 30 table

Table of 8

8x1=8
8x2=16
8x3=24
8x4=32
8x5=40
8x6=48
8x7=56
8x8=64
8x9=72
8x10=80
2 to 30 table

Table of 9

9x1=9
9x2=18
9x3=27
9x4=36
9x5=45
9x6=54
9x7=63
9x8=72
9x9=81
9x10=90
2 to 30 table

Table of 10

10x1=10
10x2=20
10x3=30
10x4=40
10x5=50
10x6=60
10x7=70
10x8=80
10x9=90
10x10=100

11 to 21 tables

Table of 11

11x1=11
11x2=22
11x3=33
11x4=44
11x5=55
11x6=66
11x7=77
11x8=88
11x9=99
11x10=110

Table of 12

12x1=12
12x2=24
12x3=36
12x4=48
12x5=60
12x6=72
12x7=84
12x8=96
12x9=108
12x10=120

Table of 13

13x1=13
13x2=26
13x3=39
13x4=52
13x5=65
13x6=78
13x7=91
13x8=104
13x9=117
13x10=130

Table of 14

14x1=14
14x2=28
14x3=42
14x4=56
14x5=70
14x6=84
14x7=98
14x8=112
14x9=126
14x10=140

Table of 15

15x1=15
15x2=30
15x3=45
15x4=60
15x5=75
15x6=90
15x7=105
15x8=120
15x9=135
15x10=150
2 to 30 table

Table of 16

16x1=16
16x2=32
16x3=48
16x4=64
16x5=80
16x6=96
16x7=112
16x8=128
16x9=144
16x10=160
2 to 30 table

Table of 17

17x1=17
17x2=34
17x3=51
17x4=68
17x5=85
17x6=102
17x7=119
17x8=136
17x9=153
17x10=170
2 to 30 table

Table of 18

18x1=18
18x2=36
18x3=54
18x4=72
18x5=90
18x6=108
18x7=126
18x8=144
18x9=162
18x10=180
2 to 30 table

Table of 19

19x1=19
19x2=28
19x3=57
19x4=76
19x5=95
19x6=114
19x7=133
19x8=152
19x9=171
19x10=190
2 to 30 table

Table of 20

20x1=20
20 x2=40
20x3=60
20x4=80
20x5=100
20x6=120
20x7=140
20x8=160
20x9=180
20x10=200
2 to 30 table

21 to 30 table

Table of 21

21x1=21
21x2=42
21x3=63
21x4=84
21x5=105
21x6=126
21x7=147
21x8=168
21x9=189
21x10=210
2 to 30 table

Table of 22

22x1=22
22x2=44
22x3=66
22x4=88
22x5=110
22x6=132
22x7=154
22x8=176
22x9=198
22x10=220
2 to 30 table

Table of 23

23x1=23
23x2=46
23x3=69
23x4=92
23x5=115
23x6=138
23x7=161
23x8=184
23x9=207
23x10=230
2 to 30 table

Table of 24

24x1=24
24x2=48
24x3=72
24x4=96
24x5=120
24x6=144
24x7=168
24x8=192
24x9=216
24x10=240
2 to 30 table

Table of 25

25x1=25
25x2=50
25x3=75
25x4=100
25x5=125
25x6=150
25x7=175
25x8=200
25x9=225
25x10=250
2 to 30 table

Table of 26

26x1=26
26x2=52
26x3=78
26x4=104
26x5=130
26x6=156
26x7=182
26x8=208
26x9=234
26x10=260
2 to 30 table

Table of 27

27x1=27
27x2=54
27x3=81
27x4=108
27x5=135
27x6=162
27x7=189
27x8=216
27x9=243
27x10=270
2 to 30 table

Table of 28

28x1=28
28x2=56
28x3=84
28x4=112
28x5=140
28x6=168
28x7=196
28x8=224
28x9=252
28x10=280
2 to 30 table

Table of 29

29x1=29
29x2=58
29x3=87
29x4=116
29x5=145
29x6=174
29x7=203
29x8=232
29x9=261
29x10=290
2 to 30 table

Table of 30

30x1=30
30x2=60
30x3=90
30x4=120
30x5=150
30x6=180
30x7=210
30x8=240
30x9=270
30x10=300

आपण हे पण वाचू शकता…

१) मराठी समानार्थी शब्द.

२) मराठी विरुद्धार्थी शब्द.

३) मराठी म्हणी.

Leave a Comment