Horror Marathi story | Marathi story horror

नमस्कार मित्रानो, आज आपण Horror Marathi story व Marathi story horror या लेखातून मराठी गोष्टी बघणार आहोत. ज्या तुम्हाला नक्की आवडतील.

Table

Horror Marathi story – 1) आजोबा आणि दृष्ट आत्मा

ही गोष्ट मला माझ्या आईने सांगितली होती. माझी आई एका छोट्याशा गावात राहत असे, आणि असा विश्वास आहे की त्या गावात काही वाईट शक्ती देखील वास्तव करत असतात. माझ्या आजोबांना अशा दुष्ट आत्म्याचा सामना करावा लागला होता. जो एक घृण चेहरा असलेला, मोकळे केस केलेला आणि अति शुभ्र चेहरा होता.

थंडीची वेळ होती… अत्यंत दाट धुक्याने शहर व्यापुन गेले होते. माझे आजोबा एक मोठे अधिकारी असल्याने दररोजाप्रमाणे ते उशिरा घरी येत असत. माझ्या आजोबांनी आपले काम संपवून कार्यालयातून घरी जाण्यास सुरवात केली, ते बाजारातुत काही सामान घेण्यासाठी मागे थांबले तेंव्हा त्यांचे बाकीचे सहकारी पुढे गेले आणि आजोबा मागे राहिला.

सामान घेताना त्याच्या लक्षात आले कि त्यांना बराच उशीर झाला होता. त्याला वाटलं की ते जंगलातून गेले तर लवकरच घरी पोहोचू शकतील. लगेच त्यांनी आपली गाडी जंगलाकडे वळविली. खूप गडद अंधार झाला होता. आजोबांनी वेगाने गाडी चालवायला सुरवात केली तेवढयात त्यांच्या गाडीसमोर एक महिला आली. त्यानी लगेच ब्रेक मारले पुरंतू काही समजण्या अगोधार त्या बाईने मोठ्याने किंचाळी मारली आणि आजोबा पूर्णपणे हादरून गेले.

आजोबाना वाटले कि कोणी कामगाराची बायको असावी. जी रस्ता चुकून जंगलात हरवली असावी. रस्ता ओसाड झाला होता, त्यांच्या मनात विचार आला कि तिला मदत करावी, म्हणून त्यानी त्या बाईला विचारले की ती इथे एकटी काय करत आहे? तिने उत्तर दिले नाही परंतु ती मोठ्याने ओरडू लागली. जणू काही तिच्या आवाजाने संपूर्ण जंगल गजबजून गेलय. आजोबाने पुन्हा तिला विचारले तुझे घर कोठे आहे मी सोडून देतो. पण तिच्या तोंडून एक शब्द पण निघत नव्हता.

काही वेळात आजोबाने तिला पुन्हा विचारले की तू माझ्याबरोबर माझ्या घरी चल, मी तुला तुझ्या घरी सकाळी सोडून देतो. तिने मान डोलत नानाजी सोबत चालण्याची तयारी दर्शविली आणि गाडीच्या मागील सीटवर जाऊन बसली. माहित नाही पण तेथील प्रथेमुळे तिने डोक्यावर बुरखा घातला असावा, ज्यामुळे तिचा चेहरा पूर्णपणे झाकला गेला होता. आजोबाने अजून पण तिचा चेहरा बघता आला नवता.

घरातील सगळे लोक आजोबाना उशीर झाला म्हणून वाट बगत होते. तेवढयात कारचा आवाज येताच सर्व जण घरा बाहेर पळत आले. घरातल्या लोकांनी त्या बाईबद्दल विचारलं असता आजोबांनी संपूर्ण झालेला प्रकार सांगितला.

लगेच आजोबांनी त्या बाई साठी आणि सर्वांसाठी जेवण बनवायला सांगितले. पण माझ्या आजीला त्या बाईवर संशय वाटत होता. तिला वाटत होते कि कोणी घाबरण्याचे नाटक करून काही चोरी तर करणार नाही. आजीने तिला स्वयंपाकघरात जाऊन स्वयंपाक करण्यास सांगितले, काही उत्तर न देता ती लगेच स्वयंपाकघरात निघून गेली.

तेवढयात स्वयंपाकघरातून विचित्र आवाज येण्यास सुरुवात झाली होती. कोणालाच काही समजत नव्हते. सर्वजन घाबरून गेले होते परंतु आजीच्या अता लक्षात यायला लागले होते. तिचा संशय अगदी बरोबर वाटावा असे काही घडताना दिसत होते.

स्वयंपाकघरात सर्व वस्तू ठेवल्यानंतर, आजीने तिला सांगितले की प्रत्येकजण भुकेला आहे, म्हणून पटकन स्वयंपाक तयार कर. आजी स्वयंपाक घरातून लगेच बाहेर आली. आजीच्या मनात भीतीचे काहूर माजले होते. पण ती स्री स्वयंपाकघरात असल्याने आजी काही वेळासाठी बाहेर होती.

10 ते 15 मिनिटांनंतर, आई जेव्हा स्वयंपाकघरात गेली तर ती घाबरून गेली. तिने बगीतले की ती अजूनही ती स्री बॅगमधून मासे बाहेर काढत होती. हे पाहून आजीला राग आला. आजीने तिला सांगितले की तू अजून स्वयंपाक सुरू केलेला नाही, कधी बनणार आणि कधी बाकीचे लोक जेवण करणार.

आजी त्या स्रीचा चेहरा अजूनही बघू शकली नाही कारण तिने बुरखा खाली केला नव्हता. संपूर्ण चेहरा अजूनही आच्छादित होता. आजी तिचा चेहरा पाहण्याचा वारंवार प्रयत्न करत होती परंतु तिला एक झलकदेखील दिसली नाही.

आई तिला म्हणाली काही गरज असेल तर बोलव पण तरीही ती काही बोलली नाही. आजी तशीच स्वयंपाकघरातून बाहेर पडली पण जेव्हा ती दहा मिनिटांनी परत आली तेव्हा आई स्वयंपाकघरातील देखावा पाहून घाबरून गेली. आजीचे हात पाय तिथेच गोठले. आजीच्या घशातून आवाज पण निघत नव्हता.

ती स्री किचनवर बसून कच्चे मासे खात होती. हाडे आणि मांसाचे तुकडे संपूर्ण स्वयंपाकघरात विखुरलेले होते. आता तिने डोक्यावरचा पदर देखील काढून टाकला होता, तिचा चेहरा खूपच भीतीदायक वाटत होता. केस खूप लांब होते आणि नखे काळे. ती मासे खाण्यात मग्न होती, म्हणूनच तिचे लक्ष आजी कडे गेले नाही. आजीने एक ब्र शब्द न काढता तिथून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

आजीने लगेच निर्णय घेत कोणालाही न सांगता बाहेर पेटत असलेल्या आगीतून लालबुंद कोळसा एका भांड्यात घेऊन ती स्वयंपाकघरात गेली. ती स्री आजीला बघते आणि मोठयाने किंचालेल्या आवाजात ओरडते, त्याचा आवाज ऐकून संपूर्ण घर जमा होते.


तेवढ्यात आजी लालबुंद कोळसा त्या स्री च्या दिशेने फेकते. आणि ती स्री संपूर्ण घरात किंचाळत पळत सुटते. काही क्षणात त्या घरातून ती नसल्या सारखी गायब होते.


त्या वेळेस आवाज इतका मोठा होता की आजूबाजूचे लोकसुद्धा बाहेर जमा झाले. सर्व लोक भीतीने थरथर कापत होते आणि माझ्या आईच्या धाडसाचे कौतुकही करीत होते की तिने योग्य वेळी लालबुंद कोळशाचा वापर करून त्या अकल्पित स्री ला घालवले होते. आजी जर नसती तर काय झाले असते ते कोणी सांगू शकत नाही.

Horror Marathi story कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की कळवा.

Horror Marathi story – २ ) खरोखर भूत आले

नमस्कार मित्रांनो, ही काही फार जुनी गोष्ट नाही. एके दिवशी एका कंपनीत एक मुलगा कामाला गेला होता. त्याचा कोणत्याही भूतावर विश्वास नव्हता.

तो भूतांना केवळ मनाचा भ्रम मानत असे. एक दिवस त्यांच्या कंपनीत काही काम वाढले होते. त्यामुळे त्यांला घरी यायला उशीर झाला. मग रात्री उशिरा ते कार्यालयातून बाहेर पडले.

तो त्याच्या दुचाकीवर होता. काही अंतर गेल्यानंतर त्यांची दुचाकी पंचर झाली. मग त्याने त्याची बाईक लोटत पुढे घेत होता.

काही अंतर गेल्यावर तो बस स्टॉप परेंत पोहचला. थकल्यामुळे त्याने बाईक तिथेच लावली आणि काही काळ तो तिथेच थांबला. काही वेळात एक साधू त्याच्या शेजारी येऊन बसला.

साधू कायम सोबत बिडी ठेवतात. परंतु तो बिडी विचित्र पद्धतीने पीत होता. त्या मुलाला सवय होती की तो कोणाशीही बोलायला लागायचा, त्याला दुसऱ्या सोबत बोलायला खूप आवडायचे.

तो या साधूशीही बोलू लागला. एका शब्दात हा मुलगा म्हणाला, बाबा! माझा कोणत्याही भूतावर विश्वास नाही. हे सर्व फक्त खोटे आहे.

साधू म्हणाले, तुझा भूतांवर विश्वास असो वा नसो, पण भूत हे असतातच, यावर तो मुलगा किंचित हसला. तो म्हणाला, भुते आहेत, मग ती आपल्याला का दिसत नाहीत. भूत असतात तर तुमी मला आता भूत दाखवनार का?

तेवढ्यात साधूला वाटले की आता भूत दाखवावेच लागेल. नाही दाखवले तर या मुलाचा विश्वास बसणार तरी कसा? साधूने मुलाला स्मशानभूमीकडे चालायला सांगितले आणि ते स्व:ता पण मागे-मागे जाऊ लागले.

वाटेत तो मुलगा थोडा घाबरायला लागला. तरीही भीती कमी करून तो पुढे जात राहिला.

काही वेळाने तो स्मशानभूमीत पोहोचला. स्मशानभूमीत अजूनही काही मृतदेह जळत होते. साधूने त्याला त्या ठिकाणी बसवले जेथे काही वेळापूर्वी मृतदेह जाळला होता.

साधूने एक लोखंडी खिळा जमिनीत अडकवला. त्यात एक पांढरा धागा बांधला होता. या धाग्याच्या शेवटी त्या मुलाला पकडायला सांगितले.

आता तो मुलगा अधिकच घाबरू लागला होता. त्याचा श्वास वेगवान होत होता. यासोबतच त्यांचे हात-पायही थरथरत होते. तरीही त्याने धागा पकडला.

साधूने चार ठिकाणी काही खाण्याच्या वस्तू ठेवला. आणि काही त्या धाग्याजवळ एका ओळीत ठेवल्या. त्यानंतर साधूने त्या मुलाला सावध केले आणि म्हणाला आता कोणी-तरी जीव येईल ते खाण्या साठी.

ते खाल्ल्यानंतर तो निघून जाईपर्यंत हातातला धागा सोडू नकोस. जर सोडल्यास तुला दुखापत होऊ शकते. मग साधू काही मंत्र म्हणू लागले.

काही मंत्रांचे पठण केल्यावर साधूने मुलाला डोळे बंद करण्यास सांगितले. थोडा वेळ थांबून मग काही वेळाने फक्त डोळे उघडायला सांगितले.

त्या मुलाने डोळे उघडताच तेव्हा तो काय पाहत होता तर… त्याचा डोळ्यांवर अजिबात विश्वास बसत नव्हता. खरे तर चार ठिकाणी चार जीव होते. जे खाण्या साठी ठेवलेल्या वस्तू खात होता.

मात्र त्याच्या शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीचा आत्माही तिथे असल्याचे त्याने पाहिले. ज्याचा काही दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला होता. भीती मुळे मुलाच्या हातातून तो धागा सुटला…

बघतो तर आता तो साधूही नव्हता. मुलगा पटकन स्मशानभूमीतून घराकडे धावू लागतो. तो त्याच्या घराकडे धावत असतानी मागून कोणीतरी त्याच्या नावाने हाक मारत होते.

त्याच्या मागून वेगवेगळे आवाज येत होते. मुलाने मागे वळूनच पाहिले नाही. तो फक्त भीती पोटी पळत सुटला होता. घरी गेल्यानंतर त्याने हा सर्व प्रकार त्याच्या पालकांना सांगितला. त्यानंतर तो त्याच्या खोलीत झोपला.

दुसऱ्या दिवशी त्याच स्मशानभूमीत आणि जिथे त्याने आत्मा पाहिला होता त्याच ठिकाणी त्याचे डोळे उघडले. परंतु त्यानंतर तो कायमचा मानसिक रोगी बनला.

Horror Marathi story – 3 ) रहस्यमय मंदिर

मित्रांनो, आज मी तुम्हाला एका रहस्यमय मंदिरा बद्दल सांगणार आहे. जे आजपर्यंत लोक या पासून अनभिज्ञ आहेत.

आपल्यापैकी अनेकांनी याबद्दल ऐकले असेल, परंतु या मंदिराबद्दल वेगवेगळ्या कथा तयार केल्या जातात किवा आहे . या मंदिराविषयी असे म्हटले जाते की संध्याकाळनंतर या मंदिरात कोणीही राहत नाही. आणि त्याभोवती फिरूही शकत नाही.

कारण संध्याकाळनंतर जो कोणी आत किंवा त्या मंदिरा जवळ जाते ती व्यक्ती दगडात बदलते. यात किती खोटे आहे किंवा किती सत्य आहे? हे तिथे गेल्यावरच कळेल.

मी तुम्हाला या रहस्यमय ठिकाणाचा इतिहास सांगणार आहे. किराडू मंदिर राजस्थानच्या बाडमेर जिल्ह्यातील हातमा गावात आहे.

जे ११ व्या शतकात बांधले गेले होते. हे मंदिर खूप सुंदर आहे. या मंदिराला राजस्थानचे खजुराहो पण म्हणतात. पण ९०० वर्षे जुन्या या मंदिराकडे अनेकांचे लक्ष गेलेले नाही.

त्यामुळे हे मंदिर अनामिक अंधारात लपले आहे. या मंदिरात शिवमंदिर आहे. आणि दुसरे मंदिर विष्णूचे आहे.

या मंदिराच्या भिंतींवर कलाकृती बनवलेल्या आहेत. जे तुम्हाला इतिहासाची आठवण करून देईल.

तेथील लोकांच्या मते, सुमारे ९०० वर्षांपूर्वी किराडू येथे परमार घराण्याचे राज्य होते.

त्यावेळी एके दिवशी एक साधू आपल्या काही शिष्यांसह येथे राहायला आले. आणि इथे काही दिवस घालवल्यावर अजून थोडं त्याने या परिसरात फिरायचे ठरवलं.

एके दिवस तो शिष्यांना न सांगता रात्री कुठेतरी बाहेर गेला. ते गेल्यानंतर काही दिवसांनी सर्व शिष्य आजारी पडले आणि त्यांनी गावकऱ्यांकडे मदत मागितली, परंतु गावातील लोकांनी त्यांना मदत केली नाही.

केवळ एका कुंभाराने त्यांची नि:स्वार्थ सेवा केली. जेणेकरून त्यांचे आरोग्य चांगले राहील. भटकंती करून साधू त्याच ठिकाणी पोहोचले. त्यामुळे आपल्या शिष्यांची अशक्त स्थिती पाहून त्यांना खूप राग आला. त्यांनी सर्व ग्रामस्थांना सांगितले की, ज्या ठिकाणी माणुस माणसाला मदत करत नाही. मग त्यांना जगण्याचा काय अधिकार आहे?

मग त्याने संपूर्ण गावाला दगड होण्याचा शाप दिला. त्यांनी शिष्यांची सेवा करणार्‍या कुंभाराला यामुळे अस्पर्श ठेवले आणि परत न फिरता संध्याकाळपर्यंत हे गाव सोडण्यास सांगितले.

पण त्या कुंभाराच्या महिलेने चुकून मागे वळून पाहिले आणि तीही दगडाची मूर्ती झाली. आजही त्या कुंभाराची मूर्ती तेथे आहे. म्हणूनच प्राचीन काळी लोक साधू-महात्मांना नेहमी आनंदी ठेवत. या शापानंतर संध्याकाळनंतर कोणीही त्या मंदिरात जात नाही.

Horror Marathi story – ४ ) डायनशी लग्न करण्यास आसुसलेला

ही खरी आणि लक्षवेधी घटना आहे. हि गोष्ट आहे गोंडा जिल्ह्यातील. त्यावेळची १८ -१९ व्या वर्षी गावात सर्व पोरांची लग्ने व्हायची.

त्यातलाच एक रमाकांत. त्याचे ३ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. त्याची पत्नी अतिशय निर्भय होती. परंतु एके दिवशी त्याचा निर्भयपणा खूप अंगलट आला होता.

३-४ वर्षांपूर्वीपर्यंत गावातील बहुतांश महिला सकाळी लवकर उठून दैनंदिन विधीसाठी शेतात तर काही मोकळ्या मैदानात जात असत. काही महिने गेल्या नंतर रमाकांतला एक सुंदर मुलगी झाली होती.

मुलगी फक्त ८ महिन्यांची होती. त्यावेळी त्यांची पत्नी पहाटे एकटीच उठून शेतात गेली. तिने न सासूला उठवले न नंदेला ती एकटीच निघून गेली न सांगता.

कारण तीला कशाचीच भीती वाटत नव्हती, ती खूप निर्भय होती. मात्र त्यावेळी तिने स्वताचा बचाव करण्यासाठी हातात काहीच घेतले नव्हते.

त्या गावात प्रथा होती कि ज्या घरात मूल जन्माला येते त्या घरातील स्त्रीला एकटी बाहेर पाठवले जात नाही. तेही पहाटे कुणालाही सोबत न घेता तर नाहीच. कारण विक्षिप्त लोकांची सावली त्या स्त्रीवर पडते असे मानले जात होते.

पण त्या दिवशी ती एकटीच गेली. त्या ठिकाणी एक बेलचे झाड होते, त्यावर एक चेटकीण असायची. रामाकांत ची बाई एकटीच आल्याने चेटकिनीची सावली त्या बाईवर पडली. रामाकांतच्या बाईला काहीच समजले नाही. रमाकांतची बाई शेतातून आल्यावर ति बेडवर बसून गाणी म्हणू लागली.

तिच्या शेजारी कॉटवर पडलेली तिची लहान मुलगी जोरजोरात रडत होती. पण ती गाण्यात एवढी व्यस्त होती कि तिला मुलीचे रडणे पण ऐकू येत नव्हते.

हे पाहून रमाकांत रडू लागला. त्या मुलीला उचलून घे, तुला ऐकू येत नाही का? ती रडत आहे. तरीही पत्नीने उत्तर दिले नाही.

तोपर्यंत रमाकांतची वहिनी आली. आणि तिला समजले की कोण आहे? तिने रमाकांतला खुणावले की जा दादाजींना बोलवा. हे ऐकून रमाकांतला समजले की त्याचा बायकोवर चेटकिणीच्या सावली पडली आहे.

मग रमाकांत बेडवर बसला आणि बोलू लागला आणि म्हणाला तू कोण आहेस? इथे का आलीस ? तुला माझ्याशी लग्न करायचे आहे का? चेटकीण म्हणाली तुला माझ्यात रस का आहे? तू माझ्याशी लग्न करायला का एवढी उत्सुक आहेस?

त्यामुळे रमाकांत घाईघाईने म्हणाले की, मी कोणताही व्यवसाय करत नाही. पण जर तु एकत्र राहिली तर तु संपत्ती आणत राहशील. चेटकीण हसली आणि म्हणाली असे काही होत नाही.

चेटकीण म्हणाली तुमी खुप हुशार आहे. आपण इच्छित असल्यास, आपण आमच्या जगात जाऊ शकता. मग मी तुला सर्व काही देईन पण आता नाही कारण तू जिवंत आहेस. आता हातात काहीच येणार नाही हे रमाकांतला समजले होते.

तोपर्यंत आजोबाही आले आणि म्हणाले की सर्वांनी येथून निघून जावे आणि आपापल्या घरी जावे. रमाकांतची पत्नीनेही बेडवरून खाली उतरून डोक्याला पल्लू घातला आणि चेटकीणही निघून गेली.

रमाकांतला वाटत होते तो श्रीमंत झाला असता जर त्याचे वडील आले नसते.

यामुळे बिचारा रमाकांत खूप दुःखी झाला.

मित्रानो, Horror Marathi story मधील गोष्टी कश्या वाटल्या ते कमेंट करून नक्की कळवा.

आपण हे पण वाचू शकता

१) एक रात्र होती वैऱ्याची !

२) तो एक दिवस !

Leave a Comment